Haaften | straatinfo

Buurtgegevens Haaften - Gemeente Neerijnen

Gemeente: Neerijnen
Buurt: Haaften

Bevolking (2007)
Aantal inwoners: 2.390
Aantal mannen: 1.160
Aantal vrouwen: 1.230
Geboorte: 35
Sterfte: 35
Niet-westerse allochtonen: 4%
Bevolkingsdichtheid: 2.817 personen per km2
Leeftijd (2007)
0 tot 15: 19%
15 tot 25: 10%
25 tot 45: 27%
45 tot 65: 27%
65 en ouder: 17%
Samenstelling huishoudens (2007)
Eenpersoonshuishoudens: 24%
Huishoudens zonder kinderen: 34%
Huishoudens met kinderen: 41%
Aantal huishoudens: 940
Gemiddelde grootte: 2,5 pers.
Arbeid
Werkzame personen (2005): 73% (van bevolking 15-64 jaar)
Bijstandsuitkeringen (2006): 24 per 1000 huishoudens
Inkomen (2005)
Gemiddeld: 17.800 euro per inkomensontvanger
Lage inkomens: 39%
Hoge inkomens: 18%
Wonen
Gemiddelde woningwaarde (2007): 241.000 euro (WOZ)
Aantal woningen (2007): 860
Huur / Koop (2005): 43% / 57%
Motorvoertuigen (2007)
Aantal personenauto's: 1.075
Aantal bedrijfsmotorvoertuigen: 130
Aantal motortweewielers: 115
Aantal personenauto's per huishouden: 1,1
Personenauto's per km2: 1.270
bron: cbs.nl